De waarborg van de man
Niet de eed is de waarborg van de man, maar de man de waarborg van de eed.