Licht komt voor uit duisternis
Licht komt niet voort uit licht, maar uit duisternis