Meer wetten
Hoe verdorvener de staat, des te meer wetten.